Home / Uncategorized

Uncategorized

پوهنتون طبی دولتی سیبیریا در شهر تومسک

“هر روز بر اساس پیشرفت های علوم طبی و بهترین شیوه های بالینی، برای اطمینان از کیفیت بالایی از آموزش طبی و دارویی در روسیه و بهبود سلامت و کیفیت زندگی مردم”. با انجام تحقیقات طبی با کیفیت بالا و ارائه آموزش عالی، پوهنتون علوم طبی سیبیریا، نسل بعدی داکتران …

Read More »

پوهنتون دولتی زراعتی کوبان

Kuban Agrarian University پوهنتون دولتی زراعتی کوبان                                                             لیسانس 1 05.03.06 “محیط زیست و مدیریت طبیعت” 05.03.06 “Ecology and Nature Management” …

Read More »

پوهنتون طبی دولتی شهر تیومین

پوهنتون طبی دولتی شهر تیومین 1.31.05.01 | طب معالجوی MEDICAL CARE 1400 دالر فی سمستر 2.31.05.03 | طب دندان STOMATOLOGY 1700 دالر فی سمستر 3.33.05.01 | فارمسی PHARMACY 1400 دالر فی سمستر 4.31.05.02 | طب اطفال PEDIATRY 1400 دالر فی سمستر 5.34.03.01 | نرسنگ عالی SUTRAL CASE 1400 دالر فی …

Read More »

پوهنتون دولتی تحقیقاتی شهر بلگرود

پوهنتون دولتی تحقیقاتی شهر بلگرود دوره آماده گی فی سمستر 800 دالر 1.33.05.01  فارمسی PHARMACY 750 دالر فی سمستر 2.32.05.01  طب وقایوی MEDICAL-PROFILATIC CASE 750 دالر فی سمستر 3.31.05.02  طب اطفال PEDIATRY 800 دالر فی سمستر 4.31.05.01  طب معالجوی MEDICAL CARE 950 دالر فی سمستر 5.31.05.03  طب دندان STOMATOLOGY 1100 …

Read More »

پوهنتون دولتی طبی بشکرستان

پوهنتون دولتی طبی بشکرتستان در شهر اوفه 31.08.02 انستزی و ریانیمتلوژی ANESTEZIOLOGY – REANIMATOLOGY 1250$/فی سمستر 31.08.42 نیورولوژی NEUROLOGY فیس فی سمستر1250$ 31.08.01 قابلگی عالی و نثای ولادی OBSTETRICS AND GYNECOLOGY فیس فی سمستر1250$ 31.08.59 اوفتولمولوژی OPHTALMOLOGY فیس فی سمستر1250$ 31.08.58 اوتورینالرینگولوژی OTORINOLARINGOLOGY فیس فی سمستر1250$ 31.06.01 دوکتورا در طب …

Read More »

پوهنتون دولتی ولایت ولادیمر فدراسیون روسیه

پوهنتون دولتی ولایت ولادیمر فدراسیون روسیه !!!!!!! یکی از بهترین دانشگاه های دولتی و منطقوی فدراسیون روسیه بوده که از شهر مسکو سه ساعت فاصله دارد. این پوهنتون در سال ۱۹۵۸ ایجاد گردیده و فعلاً بالاتر از ۳۰ هزار محصل در ان مصروف آموختن علم و دانش اند و همچنان …

Read More »

کالج  تکنالوژی نوآوری و   پوهنتون دولتی ولادیمیر

پوهنتون دولتی ولایت ولادیمر فدراسیون روسیه !  یکی از بهترین دانشگاه های دولتی و منطقوی فدراسیون روسیه بوده که از شهر مسکو سه ساعت فاصله دارد. این پوهنتون در سال ۱۹۵۸ ایجاد گردیده و فعلاً بالاتر از ۳۰ هزار محصل در ان مصروف آموختن علم و دانش اند و همچنان …

Read More »

مسابقات فوتبال جام جهانی 2018

مژده، مژده، مژده آیا میخواهید که از جریان مسابقات بین المللی فوتبال فیفا ۲۰۱۸ دیدار داشته باشید؟ برای تمام علاقمندان فوتبال کشور عزیز ما خبر داده می شود که شرکت تحصیلاتی و سیاحتی (هیله) و انجمن همکاری با جوانان افغانستان این زمینه را برای شما آماده نموده و شما میتوانید …

Read More »

سرگرمی

ورود به کلپ های ورزشی در روسیه به طور کلی رایگان است. میان گیر قیمت  در صالون های ورزشی مسکو 400 روبل (6 دالر) و در سایر شهر ها300 روبل (5 دالر)  میباشد. جوانان مسکو در هر آخر هفته 2،000 تا 5،000 روبل (33 تا 80 دالر) را برای خوش …

Read More »

ورزش

میان گیر فیس ماهانه مراکز زیبایی اندام از 1700 تا 4500 روبل (26 تا 57 دالر) در مسکو و 1500 تا 3400 روبل (13 تا 56 دالر) در مناطق دیگر، میباشد. اگر یک سال مکمل را ثبت نام نمایند، نسبت به فیس ماهانه برای تان ارزان تمام میشود. فیس  ماهانه …

Read More »